info@clubtennisbara.com

Fes-te soci

Gaudeix del CTBSoci ple dret

Quotes
- Soci infantil (fins a 13 anys inclosos) 29,50 €
- Soci juvenil (fins a 17 anys inclosos) 38,00 €
- Soci sènior (a partir 18 anys) 42,50 €
- Soci recreatiu (pot gaudir de les instal·lacions excepte del tennis i el pàdel) 26,00 €

Bo social
Actualment hi ha la següent opció d’entrada: Bo social 700€ (segons disponibilitat). Drets d’entrada a fons perdut 0 €. El pagament del bo i drets entrada es pot fer a terminis sense interessos.

Característiques
Adquireix en propietat un dels 600 bons socials emesos amb tots els drets de soci i amb veu i vot a les assemblees. Les condicions són per cada persona (un bo per cada soci) i es paga quota segons l’edat de cadascú.
- Els diferents membres de la família poden combinar les diverses modalitats, fent-se o bé socis o usuaris per tal que no resulti tan onerós.
- Els pagaments de les quotes són mensuals i domiciliats pel banc.
- El preu del bo és lliure - convingut (import que demana el soci que es dóna de baixa i el vol vendre).

Usuari

Quotes
- Usuari infantil (fins a 13 anys inclosos) 44,50 €
- Usuari juvenil (fins a 17 anys inclosos) 57,00 €
- Usuari sènior (a partir 18 anys) 62,50 €
- Usuari recreatiu (pot gaudir de les instal·lacions excepte del tennis i el pàdel)
30,50 €

Característiques
- Dret a l’ús de totes les instal·lacions en caràcter de lloguer per períodes mínims d’un any. 
- Les condicions són per cada persona i es paga quota segons l’edat de cadascú.
- Els diferents membres de la família poden combinar les diverses modalitats, fent-se o bé socis o usuaris per tal que no resulti tan onerós.
- Els pagaments de les quotes són mensuals i domiciliats pel banc.

Promocions

Per a nous familiars de socis
- Durant el primer any, per la inscripció d’un familiar, aquest tindrà una bonificació
en la quota anual del 50%, i el segon any d’un 25%.
- Durant el primer any, per la inscripció d’un segon familiar, tindrà una bonificació
en la quota anual d’aquests nous membres del 60%, i en el segon any d’un 30%.
- A més es dóna l’opció d’allargar els terminis de pagament del bo i drets d’entrada
en el cas que aquest familiar o familiars es facin socis amb bo social.
- Els fills de soci no estan obligats a adquirir bo social fins que arribin a l’edat de 27 anys.

Escola de Tennis
Pels nens i nenes no socis inscrits a l’escola de tennis, es dóna l’oportunitat de fer-se socis amb les següents condicions:
- No s’obliga a la compra del bo social fins que s’arribin a l’edat dels 27 anys.
- Si es vol adquirir un bo social el pagament es podrà fer a terminis molt asequibles.
- El preu de l’escola es redueix a preus de soci.
- La quota mensual fins als 16 anys serà de 26 €, i en successius amb l’augment
percentual que s’acordi a l’Assemblea General.
- Passats els 16 anys la quota serà equivalent a la dels socis amb bo. 
- Complerts els 27 anys s’haurà d’adquirir bo social o fer-se usuari.

Bonificacions per a families
Es condició indespensable que els pares siguin socis amb bo.
S’aplica als fills de socis fins els 27 anys, moment en que hauran d’adquirir un bo social.
S’aplicaran les reduccions de quota següents:
- El tercer membre un 10%.
- El quart membre un 40%.
- El cinquè membre un 60%.
- El sisè membre un 90%.